^^

Ж Марфа (Девичья фамилия неизвестна)

sosa Sosa: 1
Однодворка
(Марфа Есипова)
(Марфа Архиповна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети

Источники