^^

F Екатерина (Девичья фамилия неизвестна)

sosa Sosa: 1
Однодворка
(Екатерина Полянская)
(Екатерина Петровна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children