^^

F Марфа (Девичья фамилия неизвестна)

Дворянка
(Марфа Глинка-Земелька)
(Марфа Семеновна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children