^^

F Евдокия (Девичья фамилия неизвестна)

Крестьянка
(Евдокия Потапова)
(Евдокия Сергеевна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children

Notes

Individual Note

Привезена из Сербии