^^

F Сусанна (Девичья фамилия неизвестна)

Дворянка
(Сусанна Алфераки)
(Сусанна Федоровна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children