^^

F Христина (Девичья фамилия неизвестна)

Дворянка
(Христина Энгельгардт)
(Христина Николаевна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children