De 20 oudste, mogelijk nog in leven zijnde, personen

^^