^^

K Женевьева Боргезе

sosa Annummer: 1
Genoveffa Borghese
Княжна

Äktenskap och barn