^^

K Софья Эйлер

sosa Annummer: 1
Дворянка
(Софья фон Бушен)
(Софья Леонтьевна Эйлер)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Översikt över

Леонтий Эйлер, Дворянин 1770-1849   Кристина Ритмейстер, Дворянка 1788-1823    
| ||
Леонтий Эйлер, Дворянин 1821-1899   Софья Меллер-Закомельская, Баронесса 1826-1903
| ||
Софья Эйлер, Дворянка 1857-1937