^^

K Екатерина Голицына

sosa Annummer: 1
Княжна
(Екатерина Муромцева)
(Екатерина Николаевна Голицына)

Äktenskap och barn

Noteringar

Anteckningar om personen

Фрейлина