^^

K Софья Шельтинг

sosa Annummer: 1
Дворянка
(Софья Манто)
(Софья Романовна Шельтинг)

Äktenskap och barn