^^

K Елена (Девичья фамилия неизвестна)

(Елена Ставицкая)
(Елена Александровна (Девичья фамилия неизвестна))

Anor till Елена (Девичья фамилия неизвестна)
Färg