Кремизини-Лоренцини

^^

o Лидия 1940-1987 &1960 Джованни Анжело Боргезе 1928-2010
...