^^

M Алексей Пенский

Смоленский шляхтич
(Алексей Григорьевич Пенский)

Äktenskap och barn

Noteringar

Anteckningar om personen

1727 - рядовой Смоленской шляхты