фон Поссе

^^

o Мориц & Эуфрозиния Ульрика фон Липхарт 1761-1791