^^

Ж Екатерина (Девичья фамилия неизвестна)

Дворянка
(Екатерина Ржевская)
(Екатерина Никифоровна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети