^^

Ж Екатерина (Девичья фамилия неизвестна)

Однодворка
(Екатерина Полянская)
(Екатерина Петровна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети