^^

F Евдокия (Девичья фамилия неизвестна)

(Евдокия Кононович)
(Евдокия Анисимовна (Девичья фамилия неизвестна))

Heiraten und Kinder