^^

F Евдокия (Девичья фамилия неизвестна)

Купеческая дочь
(Евдокия Полянская)
(Евдокия Артемьевна (Девичья фамилия неизвестна))

Descendants of Евдокия (Девичья фамилия неизвестна)

Colour