^^

F Анна (Девичья фамилия неизвестна)

(Анна Бурова)
(Анна Зиновьевна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children