^^

F Евдокия (Девичья фамилия неизвестна)

Крестьянка
(Евдокия Чернышова)
(Евдокия Акимовна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children