^^

F Евпраксия (Девичья фамилия неизвестна)

Княжна
(Евпраксия Фоминская)
(Евпраксия Федоровна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children

Notes

Individual Note

Дочь Федора Святославича