^^

F Ксения (Девичья фамилия неизвестна)

Однодворка
(Ксения Полянская)
(Ксения Тарасовна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children

Sources