^^

F Мария (Девичья фамилия неизвестна)

(Мария Триодина)
(Мария Степановна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children