^^

F Мария (Девичья фамилия неизвестна)

Дворянка
(Мария Лыкошина)
(Мария Ивановна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children