^^

F Доминика (Девичья фамилия неизвестна)

(Доминика Бухартовская)

Spouses and children