^^

F Мария (Девичья фамилия неизвестна)

sosa Sosa: 3
Дворянка
(Мария Грекова)
(Мария Матвеевна (Девичья фамилия неизвестна))

Spouses and children

Notes

Individual Note

Дочь обер-офицера