^^

K Екатерина (Девичья фамилия неизвестна)

Однодворка
(Екатерина Микульшина)
(Екатерина Терентьевна (Девичья фамилия неизвестна))

Anor till Екатерина (Девичья фамилия неизвестна)
Färg