^^

M Александр Друцкий-Соколинский

Князь
(Александр Степанович Друцкий-Соколинский)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Halvbröder och halvsystrar

Från s släktsida Степан Друцкий-Соколинский, Князь 1692-

Noteringar

Anteckningar om personen

1773 - гвардии капитан-поручик

Översikt över

Андрей Друцкий-Соколинский, Князь   Ефросинья Вистицкая, Княгиня   Богдан Вонлярлярский, Смоленский шляхтич   (Имя неизвестно) Повало-Швыйковская, Дворянка
| | | |


| |
Степан Друцкий-Соколинский, Князь 1692-   Мария Вонлярлярская, Княгиня
| ||
Александр Друцкий-Соколинский, Князь 1738-