^^

M Андрей Воронец

Смоленский шляхтич
(Андрей Петрович Воронец)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Noteringar

Anteckningar om personen

Полковник Смоленской шляхты

Översikt över

Александр Воронец, Смоленский шляхтич 1674-1734   Мария Краевская, Дворянка    
| ||
Петр Воронец, Смоленский шляхтич 1699-1765   ? ?
| ||
Андрей Воронец, Смоленский шляхтич 1725-