^^

M Богдан Энгельгардт

Смоленский шляхтич
(Богдан Николаевич Энгельгардт)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Översikt över

Юрий Энгельгардт, Смоленский шляхтич †1691   Устинья Повало-Швыйковская, Дворянка    
| ||
Николай Энгельгардт, Смоленский шляхтич   ? ?
| ||
Богдан Энгельгардт, Смоленский шляхтич 1710-1793