^^

K Елена (Девичья фамилия неизвестна)

(Елена Омельченко)
(Елена Трофимовна (Девичья фамилия неизвестна))

Äktenskap och barn