^^

K Елена Муравьева-Апостол

Дворянка
(Елена Капнист)
(Елена Ивановна Муравьева-Апостол)

Föräldrar

Äktenskap

Syskon

Halvbröder och halvsystrar

Från s släktsida Иван Муравьев, Дворянин 1762-1851

Översikt över

Матвей Старший Муравьев, Дворянин 1711-   Елена Апостол, Дворянка 1731-1767    
| ||
bild
Иван Муравьев, Дворянин 1762-1851
  bild
Анна Черноевич, Дворянка 1770-1810
| ||
Елена Муравьева-Апостол, Дворянка 1799-1855