^^

K Фекла Безсонова

Однодворка
(Фекла Ефимовна Безсонова)

Föräldrar

Syskon

Halvbröder och halvsystrar

Från s släktsida Ефим Безсонов 1720-1792

Noteringar

Anteckningar om personen

Выдана в замужество Данковского уезда в село Домачи за однодворца

Översikt över

Аникей Безсонов   ? ?   Степан Савельев, Крестьянин   ? ?
| | | |


| |
Ефим Безсонов 1720-1792   Федосья Савельева, Однодворка 1722-1766
| ||
Фекла Безсонова, Однодворка 1755-