^^

M Григорий Микульшин

Однодворец
(Григорий Петрович Микульшин)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Halvbröder och halvsystrar

Från s släktsida Петр Микульшин, Однодворец 1792-

Relationer

Källor

Översikt över

Василий Микульшин, Однодворец 1762-1814   Мавра (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1757-    
| ||
Петр Микульшин, Однодворец 1792-   Федосья (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1795-
| ||
Григорий Микульшин, Однодворец 1814-1887