^^

M Григорий Перов

Однодворец
(Григорий Васильевич Перов)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Noteringar

Anteckningar om personen

[ГАРО, ф.627, оп.15, д.58, л.43-45]

Källor

Översikt över

Сергей Перов, Однодворец 1702-1746   Акулина (Девичья фамилия неизвестна) 1705-1750/    
| ||
Василий Перов, Однодворец 1721-1762   Прасковья (Девичья фамилия неизвестна), Однодворка 1722-ca 1762
| ||
Григорий Перов, Однодворец 1737-1796