^^

M Иван Энгельгардт

Смоленский шляхтич
(Иван Андреевич Энгельгардт)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Noteringar

Anteckningar om personen

Ротмистр смоленской шляхты

Översikt över

Юрий Энгельгардт, Смоленский шляхтич †1691   Устинья Повало-Швыйковская, Дворянка    
| ||
Андрей Энгельгардт, Смоленский шляхтич 1690-1755   Софья Чемесова, Дворянка †/1794
| ||
Иван Энгельгардт, Смоленский шляхтич †1794