^^

M Иван Потемкин

Смоленский шляхтич
(Иван Юрьевич Потемкин)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Noteringar

Anteckningar om personen

Владел селом Воротышиным

Översikt över

Федор Потемкин, Дворянин   ? ?    
| ||
Юрий Потемкин, Дворянин   ? ?
| ||
Иван Потемкин, Смоленский шляхтич