^^

M Михаил Макаров

Однодворец
(Михаил Алексеевич Макаров)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Översikt över

Ермолай Макаров, Сын боярский 1671-/1722   ? ?    
| ||
Алексей Макаров, Однодворец 1687   ? ?
| ||
Михаил Макаров, Однодворец 1714