^^

K Ольга Маркова

Крестьянка
(Ольга Полянская)
(Ольга Кузьминична Маркова)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Syskon

Källor

Översikt över

Климент Марков, Однодворец 1813-   Анна Чернышова, Однодворка 1814-    
| ||
Кузьма Марков, Крестьянин 1849-   ? ?
| ||
Ольга Маркова, Крестьянка 1875