^^

K Софья Галковская

(Софья Александровна Галковская)

Föräldrar

Halvbröder och halvsystrar

Från s släktsida Анна Чернышова 1991

Översikt över

    Иван Чернышов 1967   Галина Пряхина 1963
| ||
Александр Галковский 1991   Анна Чернышова 1991
| ||
Софья Галковская 2018