^^

M Владимир Воронец

Дворянин
(Владимир Иванович Воронец)

Föräldrar

Äktenskap och barn

Noteringar

Anteckningar om personen

1805 - флигель-адъютант Александра I

Översikt över

Михаил Воронец †1739   ? ?    
| ||
Иван Воронец, Смоленский шляхтич 1718-   ? ?
| ||
Владимир Воронец, Дворянин 1763-1808