^^

M Юрий Пенский

Смоленский шляхтич

Äktenskap

Noteringar

Anteckningar om personen

Хорунжий полка Смоленской шляхты