^^

М Шарль Жан Теодор Эдмон де Питтерс-Гиегертс

Барон
(Шарль де Питтерс-Гиегертс)

Предки Шарль Жан Теодор Эдмон де Питтерс-Гиегертс
Цвет