^^

Ж Анна (Девичья фамилия неизвестна)

Княгиня
(Анна Друцкая-Соколинская)
(Анна Яковлевна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети