^^

Ж Евдокия (Девичья фамилия неизвестна)

Крестьянка
(Евдокия Полянская)
(Евдокия Васильевна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети