^^

Ж Екатерина (Девичья фамилия неизвестна)

Дворянка
(Екатерина Власьева)
(Екатерина Николаевна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети