^^

Ж Елизавета (Девичья фамилия неизвестна)

Дворянка
(Елизавета Власьева)
(Елизавета Осиповна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети