^^

Ж Василиса (Девичья фамилия неизвестна)

Однодворка
(Василиса Полянская)
(Василиса Устиновна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети

Источники