^^

Ж Евдокия (Девичья фамилия неизвестна)

Однодворка
(Евдокия Полянская)
(Евдокия Михайловна (Девичья фамилия неизвестна))

Браки и дети